مزرعه جاوید(36 اسلاید)

خیمه معرفت (مناسب اجرا در مجالس روضه امام حسین ع) /23 اسلاید

خیمه معرفت (مناسب اجرا در مجالس روضه امام حسین ع) /23 اسلاید

مزرعه جاوید(36 اسلاید)

خیمه معرفت (مناسب اجرا در مجالس روضه امام حسین ع) /23 اسلاید

خیمه معرفت (مناسب اجرا در مجالس روضه امام حسین ع) /23 اسلاید

خیمه معرفت (مناسب اجرا در مجالس روضه امام حسین ع) /23 اسلاید

فایل کامل اجرایی پاورپوینت پروژه پرده خوانی چند رسانه ای با عنوان (عبدصالح)

فایل کامل اجرایی پاورپوینت پروژه پرده خوانی چند رسانه ای با عنوان (عبدصالح)

فایل اجرایی پاورپوینت پرده خوانی چند رسانه ای (خرمشهرها در پیش است ...اما چرا و چگونه ؟!) مناسب سوم خرداد سالروز فتح خرمشهر

طهور(رازهای ده گانه نماز در مقابله با آسیب های اجتماعی )

فایل پاورپوینت اجرای چند رسانه ای (رهبر کوچک )

قهرمان کیست ؟